Scheiden, wat nu?

Het was geen makkelijke beslissing, maar jullie hebben hem toch genomen. Jullie gaan scheiden. Wat gaat er nu op jullie afkomen?

Hoe een scheiding verloopt, hangt af van hoe jullie met elkaar omgaan. Bij een scheiding komen veel emoties los. Dat maakt het er niet makkelijker op om in gesprek te gaan met je partner. Maar nu is wel het moment dat er veel zaken geregeld moeten worden.

Mediation

Een scheidingsbemiddelaar, ofwel een mediator, kan jullie helpen om gezamenlijk, op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Een mediator helpt jullie om de touwtjes in handen te houden en om zelf te kunnen beslissen over jullie toekomst. Zo voorkom je dat de rechter dit voor jullie moet doen.

Een mediator helpt jullie om de touwtjes in handen te houden en om zelf te kunnen beslissen over jullie toekomst.

Bij Arca Mediation en Scheidingsspecialisten helpen wij jullie om te blijven communiceren door structuur aan te brengen in het gesprek en door er zonder oordeel voor jullie allebei te zijn. Dit doen wij door middel van een stappenplan, waarbij alle onderdelen van een scheiding aan bod komen.

Stappenplan

Stap 1: De scheidingsmelding
Is het echt over, is jullie relatie zijn houdbaarheidsdatum écht voorbij? Misschien hebben jullie het nog niet met zoveel woorden tegen elkaar gezegd. Tijdens het eerste gesprek besteden wij hier veel aandacht aan. Aandacht geven aan de gevoelens die loskomen bij het tegen elkaar uitspreken van de scheidingsmelding is van groot belang voor de verwerking van het einde van jullie relatie.

Stap 2: Inventariseren van jullie wensen omtrent de scheiding
Hoe ziet onze toekomst eruit na de scheiding? Met deze vraag worstelt nagenoeg iedereen die uit elkaar gaat. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het belangrijk om te weten of jullie getrouwd/geregistreerd partner zijn of samenwonen (met of zonder contract), of jullie huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden hebben en of jullie samen kinderen hebben. Daarnaast gaan we al jullie bezittingen en/of schulden inventariseren. Of het nu gaat om de woning, de financiële situatie of pensioenen alles komt aan bod en samen gaan we kijken of jullie wensen financieel haalbaar zijn.

Stap 3: De kinderen
En de kinderen…? Als jullie minderjarige kinderen hebben, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. We gaan samen bespreken hoe jullie het gezamenlijk ouderschap vorm willen geven en hoe jullie de kinderen hierbij voorop kunnen zetten. Wat willen wij, wat willen onze kinderen en waar hebben zij behoefte aan? Dat is de basis van dit gesprek. Jullie krijgen tips hoe jullie de kinderen kunnen helpen om de overgang naar de nieuwe situatie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Afspraken over de woonsituatie van de kinderen, de opvoeding, omgang, kinderkosten, en niet te vergeten de verdeling van de vakanties wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

“Afspraken over de woonsituatie van de kinderen, de opvoeding, omgang, kinderkosten, en niet te vergeten de verdeling van de vakanties wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

Stap 4: Het convenant/de vaststellingsovereenkomst
Hebben jullie samen vermogen, of misschien schulden? Misschien hebben jullie in het verleden erfenissen of schenkingen ontvangen? Is er een pensioen opgebouwd? Met onze hulp maken jullie over al deze onderdelen afspraken, waarbij alles op een zo redelijk mogelijke manier over jullie beiden wordt verdeeld. Pas als jullie het eens zijn leggen we het vast. Het is van groot belang dat jullie het eens zijn met elkaar, zodat de afspraken die jullie maken ook haalbaar zijn en goed voelen. Wij zullen de verschillende mogelijkheden en eventuele fiscale gevolgen uitleggen.

Stap 5: Ondertekenen stukken en indienen bij de rechtbank
Wanneer jullie het eens zijn over de afspraken die we in de vaststellingsovereenkomst hebben vastgelegd, wordt overgegaan tot ondertekening van de documenten. Het gezamenlijk verzoek tot scheiding wordt vervolgens ingediend bij de Rechtbank. De rechter zal er van uitgaan dat de vaststellingsovereenkomst en het ouderschapsplan in goed overleg tot stand is gekomen. Deze periode duurt normaal gesproken zo’n 4 tot 6 weken.

Stap 6: Het is officieel, jullie zijn gescheiden
En daar is hij dan, de beschikking van de Rechtbank. Zodra jullie die hebben ontvangen én hebben ingeschreven bij de gemeente zijn jullie officieel gescheiden. Dan is er definitief een einde gekomen aan jullie relatie en een hele turbulente tijd. Wij bieden jullie drie maanden na de scheiding de mogelijkheid om nog een afrondend gesprek te voeren. Hierbij kijken we bijvoorbeeld of alle benodigde formaliteiten omtrent toeslagen, belastingen en pensioenen correct is afgehandeld. Daarnaast bespreken we of de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst en ouderschapsplan goed worden nageleefd en hoe deze in de praktijk uitpakken.

Heb je na het lezen van deze blog behoefte aan meer informatie dan nodig ik je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bel voor vrijblijvend kennismakingsgesprekMaak een afspraak